Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag i Sogn og Fjordane
Bonde- og Småbrukarlag

EID BS: Rune Bruvoll,
Høynes, 6777 Stårheim, rubruvo@gmail.com / 96235970

FØRDE BS: Martin Braanaas Kleppe,
Åsane, 6819 Førde,  post@sunnfjordskog.no / 45850823

GAULAR BS: Per Magne Bell,
6978 Viksdalen, pmbell@frisurf.no/476 13 505

GLOPPEN BS: Ester Løvland,
Kandal, 6823 Sandane, ester@gloppen.net/57 86 75 23/454 72 380

HYLLESTAD BS: Brit Inger Skaar,
Skor, 6953 Leirvik i Sogn, Bi-skaar@online.no/909 90 437

HØYANGER BS: Jarle Martin Haaland,
Østerbø, 5962 Bjordal, Jarle.haland@enivest.net/57 71 05 37/478 59 475

JØLSTER BS: Egil Juklestad,
Gjesda,l 6847 Vassenden, egil.juklestad@hotmail.com/57 72 73 91/976 18 445

LUSTER BS: Olav Harald Alme,
6869 Hafslo, olavharald.alme@gmail.com, 915 32 775

NAUSTDAL BS: Johnny Følling,
Slettemark, 6817 Naustdal, Bm-slett@online.no/57 81 81 64/909 28 279

SELJE/VÅGSØY BS: Bjørn Helgesen,
Berstad, 6740 Selje, helgesenbjorn@gmail.com/57 85 62 11/480 44 844

SOGNDAL OG LEIKANGER BS: Olav Nesse,
Gurvin, 6856 Sogndal, olane@online.no/977 72 828

STRYN BS: Arne Sølvberg,
6795 Blaksæter, arnsoelv@frisurf.no/481 51 317

AURLAND BS: Per Thunshelle,
4155743 Flåm, 415 30 747/57633920

BREMANGER BS: Vilfred Gangsø,
Elgvegen 15 B, 3560 Hemsedal, vg@vestsolution.no/906 22 757

FLORA BS: Karsten F Sunde,
Askrova, 6919 Tansøy, 57 74 51 31

HORNINDAL BS: Karl Johan Røyrhus Espe,
Røyrhus, 6218 Hellesylt, karjroey@online.no/702 64 042/974 22 739

VIK BS: Nils Vange,
Vange, 6893 Vik i Sogn, 57 69 53 32


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as