Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Marit Milde er tilsett som ny sekretær i Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag

F.o.m 1.03.2015 startar eg i 20% stilling som sekretær i småbrukarlaget. Eg bur på Ramstad i Angedalen i Førde kommune, der vi har overteke eit småbruk. Ennå har vi ikkje dyr, men planen er å skaffe oss sau og høns, og satse økologisk.

Småbrukarlaget har kontoradr. Hafstadvegen 34, 6800 Førde. Etterkvart vil ny e-post også komme opp å gå. Eg vil i utgangspunktet ha fast kontordag kvar tysdag.