Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Avtroppande leiar i SFBS Magnar Juklestad overleverer klubba til Brit Inger Skaar, nyvald leiar på helgas fylkesårsmøte på Voss. Foto: Marit Milde

Årsmøtet 5. mars 2017, Voss

Søndag 5. mars vart det halde årsmøte på Voss. 

Det nye styret i SFBS er

Ny leiar: Brit Inger Skaar - Hyllestad BS
Nestleiar: Rune Bruvoll - Eid BS
Styremedlem: Atle Løvland - Gloppen BS
Ny styremedlem: Ivar A. Slinde - Sogndal og Leikanger BS.
Ny styremedlem: Rune Nydal - Førde BS

Årsmøte.