Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Avtroppande leiar i SFBS Magnar Juklestad overleverer klubba til Brit Inger Skaar, nyvald leiar på helgas fylkesårsmøte på Voss. Foto: Marit Milde

Årsmøtet 5. mars 2017, Voss

Søndag 5. mars vart det halde årsmøte på Voss. 

Det nye styret i SFBS er

Ny leiar: Brit Inger Skaar - Hyllestad BS
Nestleiar: Rune Bruvoll - Eid BS
Styremedlem: Atle Løvland - Gloppen BS
Ny styremedlem: Ivar A. Slinde - Sogndal og Leikanger BS.
Ny styremedlem: Rune Nydal - Førde BS

Årsmøte.

På årsmøtet i Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag fekk Magnar Juklestad og Jarle Martin Håland takk for god innsats for fylkeslaget. På bildet ser ein også nyvald leiar Brit Inger Skaar (t.h.), fylkessekretær Marit Milde og Olav Nesse. Foto: Eli Berge Ness


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as