Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss - Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesleiar: Brit Inger Skaar
E-post: bi-skaar@online.no
Telefonnummer: 909 90 437

Fylkessekretær: Gunnar-Arne Haaland
(vikar for Marit Milde til 1.10.17)
E-post: sognogfjordane@smabrukarlaget.no
Telefonnummer: 932 15 759