Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss - Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesleiar: Brit Inger Skaar
E-post: bi-skaar@online.no
Telefonnummer: 909 90 437

Fylkessekretær: Marit Milde
E-post: sognogfjordane@smabrukarlaget.no
Telefonnummer: 900 83 839