Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Meld. St. 11 (2016–2017)

Link til Stortingsmelding.

Stortingsmeldinga er eit stort og viktig dokument. 

Klikk HER for å komme til meldinga.

Når du er komt inn på Regjeringen.no kan du velje å lese dokumentet eller laste det ned.