Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Meld. St. 11 (2016–2017)

Link til Stortingsmelding.

Stortingsmeldinga er eit stort og viktig dokument. 

Klikk HER for å komme til meldinga.

Når du er komt inn på Regjeringen.no kan du velje å lese dokumentet eller laste det ned.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as