Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Møte om ny politisk plattform

Førde Hotell, fredag 29. september kl 10.00 til 14.30.

Program samling Thon hotell, Førde, 29.09.2017 kl. 1000-1430

Kl. 10.00 Innleiing
Kl. 10.10 Dei valde stortingsrepresentantene sin time. Dei fire partia får et kvarter kvar, til å presentere sin landbrukspolitikk.
Kl. 11.10 Spørsmål til politikerne.
Kl. 11.30 Gruppearbeid.

Kl. 12.15 Lunsj
Kl. 13.00 Vi samler oss til gjennomgang og oppsummering gruppearbeid.
Kl. 1420 Avslutning.

Pris pr. pers. 425,-.