Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Arne Lofthus.

Ope Landbruksmøte

Program for ope landbruksmøte. I samband med at Arne Lofthus tek turen til Sogn og Fjordane arrangerer  Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag tre møter. Møta er i Sogndal, Førde og Hyllestad. Møta er opne for alle som bryr seg om Norsk mat, korleis den blir produsert, og kva grunnlag bonden har for å produsere. Ta med naboen! Vel møtt!

Sogndal 21. juni kl. 17.00

Stad: Kommunestyresalen i Sogndal.

 • Opning.
 • PoliVest. Prosjektleiar i PoliVest, Oliver Prøven, vil orientere om prosjektet.
 • Jordbruksforhandlingane. Arne Lofthus, politisk nestleiar i NBS og fadder for Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, vil orientere om jordbruksforhandlingane.
  Høve for spørsmål og debatt.
 • Matøkt
 • Orientering om Gjensidige forsikring
 • Organisasjonsarbeid ved Brit Inger Skaar.
 • Heim
Førde 22. juni kl. 15.30

Stad: Angedalen skule.

 • Opning.
 • Andelslandbruk. Marit Bendz vil orientere om Vie Andelslandbruk i Førde og idéen bak. Kvifor andelslandbruk er blitt så populært, trass i at butikkane fløymer over av mat av alle slag.
 • Jordbruksforhandlingane. Arne Lofthus, politisk nestleiar i NBS og fadder for Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, vil orientere om jordbruksforhandlingane.
  Høve for spørsmål og debatt.
 • Matøkt
 • Orientering om Gjensidige forsikring
 • Organisasjonsarbeid ved Brit Inger Skaar.
 • Heim
Hyllestad 22. juni kl. 20.00

Stad: Nærbutikken på Hellevik.

 • Opning.
 • Jordbruksforhandlingane. Arne Lofthus, politisk nestleiar i NBS og fadder for Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, vil orientere om jordbruksforhandlingane.
  Høve for spørsmål og debatt.
 • Matøkt
 • Orientering om Gjensidige forsikring
 • Organisasjonsarbeid ved Brit Inger Skaar.
 • Heim

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as