Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Program Årsmøtet 2017

HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
SOGN OG FJORDANE BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
ÅRSMØTE 2017
Park Hotel Vossevangen 4.–5. mars

PROGRAM

Laurdag 4.mars
11.00 Innsjekking på hotellet
12.00 Lunsj
13.00 Opning og helsingar.
13.30 ”Stortinget må ansvarliggjøres”.
          Senterungdommen ynskjer eit nytt jordbruksavtalesystem.
          Magnus Weggesrud, nestleiar i Senterungdommen.
14.00 ”Forenkling eller treffsikker politikk?”
          Ny stortingsmelding om jordbruket, jordbruksforhandlingane, jordbruksavtalesystemet.
          Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
14.30 Pause
14.45 Innlegg ved inviterte politikarar:
          Ove Trellevik, Hordaland Høgre
          Leif Sande, Hordaland Arbeidarparti
          Nils Bjørke, Hordaland Senterparti
15.15 Debatt
16.00 Pause med kaffi og kake.
16.15 Debatten held fram
17.30 Møteslutt.
19.00 Felles avreise til middag på Store Ringheim.

Søndag 5.mars
09.00 Felles samling
          Forsikring. Den nye avtalen med Gjensidige.
          Lokallaga har ordet.
10.30 Laga går kvar for seg: Årsmøteavvikling
11.30 Lunch
12.30 Felles avreise til omvisning på den nye jordbruksskulen.
15.00 Attende ved hotellet.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as