Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Tillitsvalde 2017

Her er styret og dei tillitsvalde.

Brit Inger Skaar

BRIT INGER SKAAR

Leiar
6953 Leirvik i Sogn
Mobil: 90990437 E-post: bi-skaar@online.no

Rune Bruvoll

RUNE BRUVOLL

Nestleiar
Høynes, 6777 Stårheim
Mobil: 96235970 E-post: rubruvo@gmail.com

Atle Løvland

ATLE LØVLAND

Styremedlem
Kandal, 6823 Sandane
Mobil: 57867523/47244135 E-post: ester@gloppen.net

 Ivar A. Slinde

IVAR A. SLINDE

Styremedlem
6859 Slinde
Mobil: 48155401 E-post: ivara.s@online.no

Rune Nydal

RUNE NYDAL

Styremedlem
Nydalsvegen 494, 6819 Førde
Mobil: 95966931 E-post: runnydal@online.no

Torbjørg Eskeland

TORBJØRG GRIMSBØ ESKELAND