Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Tillitsvalde 2018

Her er styret og dei tillitsvalde.

Brit Inger Skaar

BRIT INGER SKAAR

Leiar
6953 Leirvik i Sogn
Mobil: 94194307 E-post: bi-skaar@online.no

Margaret Skåre

MARGARET SKÅRE

Nestleiar
Folven, 6798 Hjelledalen
Mobil: 97709887 E-post: margaret.jua@hotmail.com

Atle Løvland

ATLE LØVLAND

Styremedlem
Kandal, 6823 Sandane
Mobil: 57867523/47244135 E-post: ester@gloppen.net

 Ivar A. Slinde

IVAR A. SLINDE

Styremedlem
6859 Slinde
Mobil: 48155401 E-post: ivara.s@online.no

Rune Nydal

RUNE NYDAL

Styremedlem
Nydalsvegen 494, 6819 Førde
Mobil: 95966931 E-post: runnydal@online.no

Johnny Følling

JOHNNY FØLLING

1. vara
6817 Naustdal
Mobil: 90928279 E-post: bm-slett@online.no

Torbjørg Eskeland

TORBJØRG GRIMSBØ ESKELAND

2. vara
6847 Vassenden
Mobil: 97477214 E-post: torbjorg.eskeland@enivest.net

Marianne Holme

MARIANNE HOLME

3. vara
5745 Aurland
Mobil: 90512978 E-post: marianneholme@hotmail.com

 

Valnemnd 2018:
Egil Juklestad - leiar
Arne Sølvberg
Jarle Martin Håland 
- ny

Revisorar:
Karen Hornnes og Ståle Haugen

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as