Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Kompetansenettverk lokalmat

YSTING - Kurs hausten 2017

Fylkesmannen ved landbruksavdelinga med samarbeidspartar arrangerer kurs i ysting hausten 2017.

Annonse

FORMÅL
Kursa gir deg innsikt i det å foredle eiga mjølk, omfang og oversikt over kva kunnskap du bør ha for å starte. Med foredlingskvote kan du auke mjølkeproduksjonen eller samarbeide med eit handverksysteri - gir verdiskaping på garden, fleire arbeidsplassar og auka matproduksjon.

MÅLGRUPPE
Mjølkebønder med interesse for foredling eller for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri.

Personar som lagar ost

AKTIVITETAR
Samlingane i oktober gir ei innføring i kva mogelegheiter som ligg i ysting av eiga mjølk, marknad, regelverk og litt kjemi. Siste samlinga vert på Ostegården i Fana der vi ystar i stort kar og får sett på eit fullskala mjølkeforedlingsanlegg med Eftagodkjenning.
Jørn Hafslund starta ysteri på slutten av 90-talet og har både eiga mjølk og kjøper inn frå Tine. Måltid med tema ost på kvelden, ysting fredag morgon – du får tilsendt osten for modning heime.

Her er lenkje til påmelding: https://kortmat.no/ysting/

Kontakt: marit.hjortung@fylkesmannen.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as