Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Kompetansenettverk lokalmat

YSTING - Kurs hausten 2017

Fylkesmannen ved landbruksavdelinga med samarbeidspartar arrangerer kurs i ysting hausten 2017.

Annonse

FORMÅL
Kursa gir deg innsikt i det å foredle eiga mjølk, omfang og oversikt over kva kunnskap du bør ha for å starte. Med foredlingskvote kan du auke mjølkeproduksjonen eller samarbeide med eit handverksysteri - gir verdiskaping på garden, fleire arbeidsplassar og auka matproduksjon.

MÅLGRUPPE
Mjølkebønder med interesse for foredling eller for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri.

Personar som lagar ost

AKTIVITETAR
Samlingane i oktober gir ei innføring i kva mogelegheiter som ligg i ysting av eiga mjølk, marknad, regelverk og litt kjemi. Siste samlinga vert på Ostegården i Fana der vi ystar i stort kar og får sett på eit fullskala mjølkeforedlingsanlegg med Eftagodkjenning.
Jør