Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Såfrø til Fylkestinget i Sør-Trøndelag

Fylkestingsrepresentantene visste hva som var i frøposene i år! Knut hadde med mange frøposer og Steinar og Wenche delte ut frøposer til fylkestingsrepresentantene og andre som var invitert til første dag av fylkestingssamlinga. 

Med en fylkesordfører som framsnakker landbruket er det en fornøyelse å bli invitert. Vi ser gjerne at vi får komme neste år også!

Flere av de som fikk fortalte at de hadde sådd i fjor og ville gjenta det i år.

Det er mer og mer nødvendig å minne om at uten insektene som pollinerer våre nyttevekster blir det ingen avling. 

For at våre nyttevekster skal bære frukter er vi avhengig av pollinerende innsekter. Humler og bier og mange fler er våre allierte i denne sammenhengen og vi har valgt frø av honningurten som er en dekorativ plante som biene liker svært godt. For vår skyld og for kommende generasjoner må vi holde naturen fri for plantegifter og andre stoffer som ødelegger for matproduksjonen. Og om noen sprøyter så må en for all del unngå å sprøyte i åpen blomst! 

Intensiv og ensidig produksjon gir ikke noe godt grunnlag for våre medhjelpere. Tenk på dette når du planlegger grasproduksjonen. Kanskje det vil lønne seg å få inn kløveren igjen. Ikke bare for et godt for, men også for humlene og andre insekter som trenger blomstene.

sjr

Siste nytt

Jordbruket har overlevert sitt krav i Jordbruksforhandlingene

Et samlet krav på 950 mill ble overlevert statens forhandlingsleder i dag.

Jordbrukets krav tar utgangspunkt i Stortingets ønske om økt matproduksjon på norske ressurser og et levende jordbruk over hele landet. Et vesentlig krav fra jordbruket er at det frisleppet som ble etter fjorårets oppgjør strammes inn.

Mer på mindre og mellomstore bruk er bl.a. kravet.

Så får vi se hva staten kommer med den 5. mai. 

Jordbruket har overlevert sitt krav i Jordbruksforhandlingene - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as