Troms Bonde- og Småbrukarlag

Matjorda på Kalsletta er på rekordtid omgjort til en meget avansert oppstillingsplass for brakkerigg.

Ulovlig rasering av bynær matjord

Her har utbygger tatt seg til rette og fullstendig ødelagt god matjord i et område som Tromsø kommune har definert som kjerneområde for bynært landbruk.

De siste to dagene  -  8. og 9. november 2016  -  har vi vært vitne til en grov rasering av matjord. På Kaldslett like utafor Tromsø gjøres det klart for bygging av «Solligrenda», og i den forbindelsen har utbygger tatt seg grovt til rette på naboeiendommen. Det aktuelle jordstykket på ca 20 mål har vært brukt til matproduksjon i minst 200 år, men nå har utbygger - med grunneiers velsignelse - fylt på masser og gravd over dreneringsgrøfter for å sette opp brakkerigg. På to dager har de ødelagt flere generasjoners arbeid og satt jorda i en forfatning som vil kreve investeringer i millionklassen å rette opp igjen.

Det er ikke søkt om tillatelse til denne anleggsvirksomheten, og Tromsø kommune ga stoppordre tirsdag kveld. Likevel pågikk det gravearbeider til langt utpå onsdag ettermiddag:

"Det bygges og graves ulovlig, og inngrepene er langt mer omfattende enn nødvendig for en midlertidig brakkerigg. For eksempel er det gravd ned vannledning på tvers av eksisterende grøfter, heller enn å legge en isolert midlertidig vannledning oppå jorda. Det virker som hensikta er å rasere mest mulig på kortest mulig tid, for å deretter kunne få tillatelse når dyrkamarka allerede er ødelagt," sier leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull.  
"Dette er en total omgåelse av alle lover og reguleringer, det er i praksis "landgrabbing", noe man normalt sett bare finner i den tredje verden og ikke i Tromsø! Matjord har vi kun 3% av i Norge, det skulle være totalt unødvendig å ødsle med denne ressursen i en sultende verden!"

Jorda som det er snakk om i denne saken, ligger innafor det Tromsø kommune har definert som kjerneområde for bynært landbruk. Troms Bonde- og Småbrukarlag er glad for at kommunen har vist vilje til å verne om matjorda i det som ellers er et pressområde for boligbygging. Vi håper Tromsø kommune vil følge opp vedtaket og statuere et eksempel slik at vi kan unngå liknende saker i framtida.

Denne raseringssaken er dessverre langt fra enestående. Over hele landet blir uerstattelig matjord ofret for å spare kostnader ved bygging av veg, boliger og kjøpesentre. 
Troms Bonde- og Småbrukarlag vurderer nå sterkt å politianmelde grunneier for ulovlig tiltak og rasering av dyrkamark.


Se innslag på NRK Troms her

 


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as