Troms Bonde- og Småbrukarlag

  Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

Matjorda på Kalsletta er på rekordtid omgjort til en meget avansert oppstillingsplass for brakkerigg. Foto: Øystein Sandøy Larssen

Ulovlig rasering av bynær matjord

Her har utbygger tatt seg til rette og fullstendig ødelagt god matjord i et område som Tromsø kommune har definert som kjerneområde for bynært landbruk.

De siste to dagene  -  8. og 9. november 2016  -  har vi vært vitne til en grov rasering av matjord. På Kaldslett like utafor Tromsø gjøres det klart for bygging av «Solligrenda», og i den forbindelsen har utbygger tatt seg grovt til rette på naboeiendommen. Det aktuelle jordstykket på ca 20 mål har vært brukt til matproduksjon i minst 200 år, men nå har utbygger - med grunneiers velsignelse - fylt på masser og gravd over dreneringsgrøfter for å sette opp brakkerigg. På to dager har de ødelagt flere generasjoners arbeid og satt jorda i en forfatning som vil kreve investeringer i millionklassen å rette opp igjen.

Det er ikke søkt om tillatelse til denne anleggsvirksomheten, og Tromsø kommune ga stoppordre tirsdag kveld. Likevel pågikk det gravearbeider til langt utpå onsdag ettermiddag:

"Det bygges og graves ulovlig, og inngrepene er langt mer omfattende enn nødvendig for en midlertidig brakkerigg. For eksempel er det gravd ned vannledning på tvers av eksisterende grøfter, heller enn å legge en isolert midlertidig vannledning oppå jorda. Det virker som hensikta er å rasere mest mulig på kortest mulig tid, for å deretter kunne få tillatelse når dyrkamarka allerede er ødelagt,"