Troms Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Margrethe Wikran

Fortsatt melkeproduksjon i gamle båsfjøs?

Fagdagen 12. oktober må dessverre avlyses.

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til fagdag med fokus på mulighetene for fortsatt melkeproduksjon i dagens båsfjøs.

Tid: Onsdag 12. oktober kl 11-16
Sted: Sletta Ungdomshus på Malangshalvøya, Balsfjord

Program:
11.00    Kaffe, velkommen
              Muligheter og begrensninger i eksisterende bygninger v/ Svein Johnsen, Landbruk Nord
12.30    Lunsj
13.00    Avgang til fjøsbesøk Stig Olsen og Anne Grete Mathisen
14.30    Tilbake på Ungdomshuset
              Hva har vi sett og hvordan kan idéene brukes?
15.00    Driftsøkonomien i ombygging på dagens ressurser, sammenliknet med nybygg og
              vesentlig produksjonsøkning v/ Arnulf Hole Landbruk Nord
16.00    Slutt

Fagdagen er støttet av Fylkesmannen i Troms og er åpen for alle interesserte, uavhengig av organisasjonstilknytning.

Egenandel kr 250,-

Påmelding til troms@smabrukarlaget.no innen 5. oktober

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as