Troms Bonde- og Småbrukarlag

Levin Mikkelsen driver reveoppdrett i Kåfjord

Framtid for pels?

Pelsdyrnæringa går ei usikker framtid i møte.  Vi har snakket med fylkets siste pelsdyrbonde.

På begynnelsen av 80-tallet var det rundt 50 gårdsbruk som drev med pelsdyr i Troms.  Nå er det bare én igjen.
Levin Mikkelsen i Kåfjord har drevet med rev siden 1981.  I dag har han 300 sølvrevtisper og 80 blårevtisper, noe som gir arbeid nok til både han selv og en ansatt i ca 70% stilling.

Levin er opptatt av at dyra skal ha det godt, og at folk skal vite hvordan produksjonen foregår:  "Å drive med pelsdyr er ei flott næring som gir svært mye når man er glad i dyr, og vi er svært opptatt av at dyra skal ha det beste stellet de kan få.  Reven er frisk og tilitsfull, noe som er overordna i avlsarbeidet i norske pelsdyrgårder," forteller han.  "Vi har åpne pelsdyrgårder hele året og inviterer de som har lyst til å bli bedre informert om næringa vår til å komme på besøk når det passer for dem."

I løpet av de siste 35 åra har det kommet mange og omfattende dyrevelferdskrav som næringa har måttet forholde seg til, og det har medført store kostnader og mye arbeid.  "Sist i perioden ble det så få oppdrettere igjen i distriktet her at forkjøkkenet i Myre ble nedlagt.  Det gjorde at de fleste som var igjen sluttet.  Jeg valgte å gå videre, så jeg bygde mitt egen fôrkjøkken hvor jeg produserer mitt eget revefôr," forteller Levin.

Selv om det er strenge krav til dyrevelferden i pelsdyroppdrett, er det dessverre enkelte bønder som ikke tar disse hensynene.  Det har vært med på å gi pelsdyrmotstandere vann på mølla.  Og motstand er én ting, men innbruddsaksjoner er noe annet.  Levin har selv opplevd å få innbrudd i revegården, noe som førte til at ti tisper som var i ferd med å føde ble så skremt at de tok livet av hvalpene sine.

"Troms Bonde- og Småbrukarlag har forståelse for at deler av befolkninga ikke ønsker å bruke pels, akkurat som andre grupper ikke ønsker å kle seg i syntetiske materialer.  Vi har imidlertid ingen forståelse for at enkelte tar seg til rette på annen manns eiendom og skader dyra hans," sier fylkesleder Birger Bull.  
"Pels er en lovlig handelsvare, og næringa er strengt regulert.  Man kan ikke straffe ei hel næring for at enkeltbønder forsømmer seg, men de som ikke er i stand til å drive pelsdyroppdrett innafor gjeldende lovverk, må fratas retten til å drive." 

Pelsdyroppdrett har lenge vært en del av norsk landbruk, og fortsatt er det en viktig del av ressursgrunnlaget på gårder rundt om i landet. Hvordan framtida for norsk pelsproduksjon blir, er imidlertid usikkert. Vil du vite mer om pelsdyroppdrett, finner du svar på mange spørsmål på pelsdyrbonde.no.  Du kan også laste ned faktaark om pelsdyrhold nederst på siden her.

 

 

 

/share/mime/48/pdf.png Fakta om norsk pelsdyrhold
(fakta-om-norsk-pelsdyrhold.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as