Troms Bonde- og Småbrukarlag

  Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

Levin Mikkelsen driver reveoppdrett i Kåfjord

Framtid for pels?

Pelsdyrnæringa går ei usikker framtid i møte.  Vi har snakket med fylkets siste pelsdyrbonde.

På begynnelsen av 80-tallet var det rundt 50 gårdsbruk som drev med pelsdyr i Troms.  Nå er det bare én igjen.
Levin Mikkelsen i Kåfjord har drevet med rev siden 1981.  I dag har han 300 sølvrevtisper og 80 blårevtisper, noe som gir arbeid nok til både han selv og en ansatt i ca 70% stilling.

Levin er opptatt av at dyra skal ha det godt, og at folk skal vite hvordan produksjonen foregår:  "Å drive med pelsdyr er ei flott næring som gir svært mye når man er glad i dyr, og vi er svært opptatt av at dyra skal ha det beste stellet de kan få.  Reven er frisk og tilitsfull, noe som er overordna i avlsarbeidet i norske pelsdyrgårder," forteller han.  "Vi har åpne pelsdyrgårder hele året og inviterer de som har lyst til å bli bedre informert om næringa vår til å komme på besøk når det passer for dem."

I løpet av de siste 35 åra har det kommet mange og omfattende dyrevelferdskrav som næringa har måttet forholde seg til, og det har medført store kostnader og mye arbeid.  "Sist i perioden ble det så få oppdrettere igjen i distriktet her at forkjøkkenet i Myre ble nedlagt.  Det gjorde at de fleste som var igjen sluttet.  Jeg valgte å gå videre, så jeg bygde mitt egen fôrkjøkken hvor jeg produserer mitt eget revefôr," forteller Levin.

Selv om det er strenge krav til dyrevelferden i pelsdyroppdrett, er det dessverre enkelte bønder som ikke tar disse hensynene.  Det har vært med på å gi pelsdyrmotstandere vann på mølla.  Og motstand er én ting, men innbruddsaksjoner er noe annet.  Levin har selv opplevd å få innbrudd i revegården, noe som førte til at ti tisper som var i ferd med å føde ble så skremt at de tok livet av hvalpene sine.

"Troms Bon