Troms Bonde- og Småbrukarlag

Landbrukshelg og årsmøter 9.-10. mars

Bonde- og Småbrukarlagene i Finnmark og Troms går sammen med flere andre om å arrangere landbrukshelg i Tromsø i mars.  Fylkesårsmøtene holdes samme helga. 
Sees vi?

Arrangementet er et samarbeid mellom Troms Bonde- og Småbrukarlag, Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, Troms Bondelag, Troms Sau og Geit, Troms landbruksfaglige senter og fylkesmannen i Troms.  

Programmet har hovedfokus på jorda vi er så avhengige av, men vi har også gjort plass til andre temaer og flere årsmøter.
Vi håper hele helga vil være til inspirasjon både faglig, politisk og sosialt!

Påmelding er bindende og gjøres senest søndag 18. februar
https://www.deltager.no/landbrukshelg_09032018.
Her finner du også betalingsinformasjon, oppdatert program, samt informasjon om "Ny bonde"-satsinga i Troms.


Foreløpig program fredag 9. mars

11.00  Lunsj

12.00  Velkommen

Fylkeskommunens satsing på jordvern
v/ Fylkesrådet

Driveplikt og leiejord:  Lovverk, ansvarsforhold og leiekotrakter
v/ Marianne V. Uleberg, fylkesmannen i Troms og Rolf Ingar Eggum, Kvæfjord kommune

Pause

Flytting av matjord
v/ Torgeir Tajet, NLR Viken

Retten til matjorda:  Ekspropriasjon og opsjoner
v/ Rekve, Pleym & Co

Pause

Ny dyrehelseforskrift, smittevern i byggeprosesser
v/ Mattilsynet

Andelslandbruk:  Inntektsmulighet og jordvernstrategi
v/ Alexandra Devik, Oikos - Økologisk Norge

18.00  Møteslutt

18.00  Årsmøte i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

20.00  Middag

 

Foreløpig program lørdag 10. mars

09.00  Parallelle samlinger:

Ny bonde
Nettverkssamling for deg som er ny i landbruket  -  se detaljer på påmeldingssiden

Lokalmat
Bondens marked v/ Bianca Wathne Gelink, Bondens marked Norge
REKO-ringer v/ Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, prosjekt Matnyttig
Gode hjelpere v/ Marit Gåre, Fylkesmannen i Troms og Åse Vøllestad, Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 
Forsikringsbehov ved direktesalg og ved andelslandbruk,  v/ Per Gunnar Sønvisen, Gjensidige

Årsmøte i Troms Sau og Geit
Vanlige årsmøtesaker

11.30  Lunsj

12.30  Årsmøte i Troms Bonde- og Småbrukarlag
            Ny landbrukspolitikk v/ Merete Furuberg  -  åpent for alle interesserte
            Vanlige årsmøtesaker

16.00  Møteslutt


 

Velkommen!

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as