Troms Bonde- og Småbrukarlag

Foto: openclipart.org

Lær å føre ditt eget regnskap

Bli med på regnskapskurs i Nordreisa 15.-16. oktober!

I samarbeid med Agrodata AS inviterer vi til kurs i regnskapsføring. Deltakerne vil lære å
bruke programmet Agro Økonomi, slik at de kan føre sitt eget regnskap fra start til slutt.

Tid:      Lørdag 15. - søndag 16. oktober, begge dager kl 10-16.
Sted:   Reisafjord Hotel, Nordreisa

Kurset vil ta for seg følgende emner:
• Innføring i Agro Økonomi
• Oppstart, legge inn åpningsverdier
• Bilagsføring og merverdiavgift
• Fakturering
• Årsavslutning
• Skatteoppgjør og selvangivelse

Det blir mye praktiske øvelser, så deltakerne må ha med seg egen PC.

Kurset er støttet av Fylkesmannen i Troms.
Egenandelen er på kr 2.500,- og inkluderer kaffe, pausemat og lunsj begge dager,
samt middag lørdag etter kursslutt. Evt overnatting må den enkelte bestille selv.

Bindende påmelding til troms@smabrukarlaget.no innen 1. oktober.

Velkommen på kurs!


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as