Troms Bonde- og Småbrukarlag

Matkonferanse i Kirkenes 8.-9. mars

Konferansen er avlyst pga sviktende påmelding 

 Bonde- og Småbrukarlagene i Nord-Norge inviterer til konferansen
"Mulighetenes landsdel  -  mat og klima i et evighetsperspektiv".  Konferansen er den tredje og siste i prosjektet "Arktisk landbruk i et globalt perspektiv".  Den er delfinansiert av statlige midler til utvikling av arktisk landbruk, og av Fylkesmannen i Finnmark.  Årets konferanse setter fokus på jordbruksmeldinga og det grønne skiftet, klimaendringer og hvilken betydning landbruket kan ha for Nord-Norge i tiden som kommer.

 Onsdag 8. mars åpner konferansen med middag kl 21.00.  

Torsdag 9. mars begynner programmet kl 09.00, og avsluttes med middag kl 17.00.

Velkommen til Kirkenes og Sør-Varanger; en  kommune i omstilling
- Rune Rafaelsen, ordfører

Nord-Norge: En internasjonalt kjent matregion
- Innovasjon Norge Arktis

Fra lokal mat til lokalmat  -  og tilbake igjen
- Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 

 Muligheter for meieri og slakteri i Finnmark
- Svein-Inge Jacobsen, Nortura

Lunsj

Landbruk i Europa: Hva gikk galt?
- Torbjørn Tufte, Agri Analyse

Klimaendringer:  En mulighet for nordnorsk landbruk?
- Nils Vagstad, NIBIO

Jordbruksmeldinga:  Hva innebærer den for nordnorsk landbruk?
- Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke  

 

 

Paneldebatt:  
Vegvalg for Nord-Norge, hvordan kan vi best skape verdier på nordnorske ressurser?
- Fylkes- og stortingspolitikere
- Debattleder Michael Brøndbo, Nationen 

Oppsummering og avslutning

Middag

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Påmeldingsfristen er 23. februar.
Oppdatert program, priser og påmeldingsskjema finner du her.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as