Troms Bonde- og Småbrukarlag

Matvalget 2017

Stortingsvalget er også et matvalg.  Les hva førstekandidatene i Troms mener om hvordan maten vår skal produseres!

Resultatet av høstens stortingsvalg vil ha betydning for mange sider ved samfunnet vårt.

Ett av valgkampens temaer er maten vi spiser. Skal vi importere stadig mer av maten vår,
eller skal vi produsere mest mulig selv - og hvordan skal vi i tilfelle sikre den norske matproduksjonen?

Troms Bonde- og Småbrukarlag har stilt fem spørsmål om mat og landbruk til
førstekandidatene i AP, Frp, Høyre, KrF, MDG, Rødt, Senterpartiet, SV og Venstre.
Vi ba i utgangspunktet om JA/NEI-svar, men ga dem også mulighet til å skrive mer
hvis de ønsket det. I tabellen nedenfor er svarene vi har fått.

Godt matvalg!

 

/share/mime/48/pdf.png Svar fra førstekandidatene i Troms
(matvalget-2017-politikersvar-tbs.pdf, 25kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as