Troms Bonde- og Småbrukarlag

Per Olaf Lundteigen: Hva vil vi med landbruket? Foto: TBS

Rekordstort møte om ny landbrukspolitikk!

130 mennesker var samlet til stormøte i Tromsø 4. mars

Det er ikke akkurat hverdagskost her i Troms at så mange mennesker samles for å høre om og debattere framtida til landbruket.  Vi vil takke alle frammøtte for engasjementet!  
Vi ser fram til å samarbeide bredt i tida framover for å få til et mer naturlig, sjølforsynt og lønnsomt norsk landbruk!

Nedenfor finner du presentasjonene til de fire innlederne:

/share/mime/48/powerpoint.png Vegard Vigdenes: Aksjon Ny landbrukspolitikk
(vegard-vigdenes-aksjon-ny-landbrukspolitikk.pptx, 15MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Odd Magne Harstad: Norsk matproduksjon og globalt klima
(odd-magne-harstad-tromso04032016.pptx, 6MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Svenn Arne Lie: Mer av den medisinen som ikke virker?
(svenn-arne-lie-2016.02.26_jordbruk_nbs.pptx, 2MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Per Olaf Lundteigen: Ny kurs for jordbrukspolitikken. Hva vil vi? Hva gjør vi?
(per-olaf-lundteigen-jordbruk_hva-vil-vi_hva-gjor-vi.pptx, 3MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as