Troms Bonde- og Småbrukarlag

  Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

Per Olaf Lundteigen innleder om ny landbrukspolitikk

Stormøte: Ny landbrukspolitikk!

Per Olaf Lundteigen og Svenn Arne Lie er blant innlederne når landbruket i Troms samles til debatt i Tromsø fredag 4. mars.  Velkommen til stormøte med tema ny landbrukspolitikk!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til stormøte
på Ishavshotellet i Tromsø fredag 4. mars kl 12-17.  
Alle fylkets store og små gårdbrukere, alle som produserer og/eller spiser mat, alle som er interessert i hvor maten vår kommer fra og hvordan den lages er hjertelig velkommen!

- Over for mange år har jordbruket som næring vært bakpå og kun forholdt seg til de krav og de forslag som embetsverket og politikerne kommer med. Det er på høy tid at jordbruket selv tar initiativet og faktisk selv definerer hva jordbrukspolitikken skal inneholde, sier fylkesleder Birger Bull.

- NBS har ikke svaret, men vi tar opp de viktige temaene:

  1. Belyse hvordan jordbruksavtalen fungerer i dag
  2. Stortingets rolle
  3. Komme med forslag til en ny landbrukspolitikk med større satsing på arbeidskraft og areal

- Vi trenger debatt om jordbruksavtalen, vi trenger å få stortingets rolle på dagsorden og
vi trenger dine innspill på hva som skal til!
Derfor inviterer vi til et skikkelig møte som vi ønsker skal sette dagsorden og gi grunnlag for dette arbeidet. Vi favner om hele landbruksfamilien og det er helt underordnet hvilke produksjoner og lag vi er tilknyttet, dette er en felles utfordring og den krever en felles innsats!