Troms Bonde- og Småbrukarlag

Per Olaf Lundteigen innleder om ny landbrukspolitikk

Stormøte: Ny landbrukspolitikk!

Per Olaf Lundteigen og Svenn Arne Lie er blant innlederne når landbruket i Troms samles til debatt i Tromsø fredag 4. mars.  Velkommen til stormøte med tema ny landbrukspolitikk!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til stormøte
på Ishavshotellet i Tromsø fredag 4. mars kl 12-17.  
Alle fylkets store og små gårdbrukere, alle som produserer og/eller spiser mat, alle som er interessert i hvor maten vår kommer fra og hvordan den lages er hjertelig velkommen!

- Over for mange år har jordbruket som næring vært bakpå og kun forholdt seg til de krav og de forslag som embetsverket og politikerne kommer med. Det er på høy tid at jordbruket selv tar initiativet og faktisk selv definerer hva jordbrukspolitikken skal inneholde, sier fylkesleder Birger Bull.

- NBS har ikke svaret, men vi tar opp de viktige temaene:

  1. Belyse hvordan jordbruksavtalen fungerer i dag
  2. Stortingets rolle
  3. Komme med forslag til en ny landbrukspolitikk med større satsing på arbeidskraft og areal

- Vi trenger debatt om jordbruksavtalen, vi trenger å få stortingets rolle på dagsorden og
vi trenger dine innspill på hva som skal til!
Derfor inviterer vi til et skikkelig møte som vi ønsker skal sette dagsorden og gi grunnlag for dette arbeidet. Vi favner om hele landbruksfamilien og det er helt underordnet hvilke produksjoner og lag vi er tilknyttet, dette er en felles utfordring og den krever en felles innsats!

 

Program:

12.00  Åpning av møtet
v/ Birger Bull, fylkesleder Troms Bonde- og Småbrukarlag

Aksjon Ny landbrukspolitikk
v/ Vegard Vigdenes, Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag

Norsk matproduksjon og globalt klima
v/ Odd Magne Harstad,professor i husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB

Mer av den medisinen som ikke virker?
v/ Svenn Arne Lie, statsviter og tidligere forsker ved NILF

Ny kurs for jordbrukspolitikken:  Hva vil vi? Hva gjør vi?
v/ Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

Pause m/ kaffe

15.00  Debatt / ordet fritt

17.00  Møtet avsluttes

 

Dette er ett av flere liknende møter som arrangeres rundt om i landet nå.
Se Trønderavisas dekning av det første møtet i Stjørdal her.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as