Troms Bonde- og Småbrukarlag

Fra aksjonen "Klem en bonde" i mai 2014

Velkommen til fylkesårsmøte!

Troms Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte 4.-5. mars i Tromsø.  

På programmet står vanlige årsmøtesaker, samt oppfølging av stormøtet 4. mars:  Hvordan går vi fram for å få på plass en ny landbrukspolitikk?. 

Vi håper at flest mulig av medlemmene våre vil få med seg både stormøtet og årsmøtet, og vi legger derfor opp til årsmøtemiddag på fredagskvelden. Det hele avsluttes til lunsj på lørdagen.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.  Lokallagene kan sende et visst antall utsendinger med stemmerett, avhengig av medlemstall.  Ta kontakt med lokallaget ditt hvis du har lyst til å være utsending, eller meld deg på årsmøtet sånn helt for din egen del.

Årsmøteprogram lørdag 5. mars

08.30 Åpning av møtet v/ Birger Bull
           Årsmøtesaker

10.30 Pause

10.50 Gjensidige bank v/ Reidar Vinje

11.15 Studieforbundet Natur og miljø v/ Per-Arne Slettmo

11.30 Aksjon ny landbrukspolitikk 
       
   Innledning v/ Arne Lofthus
           Politisk verksted

13.30 Avslutning og lunsj

  


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as