Troms Bonde- og Småbrukarlag

Sau på utmarksbeite Foto: Ragnhild Elvestad

Velkommen til høstsamling!

Årets høstsamling arrangeres på Senja, fredag 28. oktober

 Vi møtes på Sázza, Senja Natur- og Kultursenter fredag 28. oktober kl 12.
Samlinga starter med lunsjbuffet fra Ækt mat v/ Roger Kristiansen (kokk og forfatter av kokeboka Mat fra Senja).

Fra kl 13 har vi følgende poster på programmet:
*  Erlend Winje, prosjekt Dyr i drift: Hva er nytt i rovviltforvaltninga?
*  Berit Nikolaisen, TBS: Ørneforvaltning, forsøk i Troms og Trøndelag
*  Finn Arne Haugen, NIBIO: Hva skjer med utmarka når beitedyra forsvinner?
*  Oddny Asbøl, Troms Landbruksfaglige senter: Beitebruksplaner
*  Berit Nikolaisen, TBS: Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det blir selvfølgelig tid til debatt om rovvilt og beitebruk, før vi avrunder ca kl 17.

Ettermiddagen er satt av til gårdsbesøk hos Egil og Eli Hofsøy (ny saufjøs)
og hos Ryvoll (kufjøs med robot).

Deltakeravgift for medlemmer i TBS kr 350,-. Ikke-medlemmer kr 400,-.
Dette inkluderer lunsj, kaffe under møtet, lett servering før fjøsbesøk .

Påmelding til troms@smabrukarlaget.no innen 20. oktober.

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as