årbok 2016

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

flotte Strand Hotell Fevik

Fylkesårsmøte 2017

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag inviterer til fylkesårsmøte 11. - 12. mars 2017

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag V/fylkessekretæren Fasseland 4520 Lindesnes Telefon: 91 64 25 47 E-post: kurtols2@gmail.com Til lokallagene i Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag Vi vil også i år ha fylkesårsmøte sammen med Aust-Agder BS og Telemark BS. Styret kaller med dette inn til fylkesårsmøte på Strand Hotell Fevik 11. og 12. mars 2017 Styret vil gjøre lokallagene oppmerksomme på reglene for utsendinger til årsmøte i fylkeslaget: Alle lokallag har rett til 2 utsendinger til fylkesårsmøtet, videre har lokallagene rett til å sende en utsending for hver påbegynte 25. medlem. Lokallagene bes melde inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet og navn på utsendinger og eventuelt