årbok 2016

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

Nils Drivdal og Kurt Stanley Olsen Foto: Maya

landsmøte

Stand på Smaken av Norge

Nils Drivdal har med seg honning til landsmøte og har stand på " smaken av Norge"