Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Om Vest-Agder BS

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og
næringspolitisk organisasjon, som arbeider for å
fremme jordbruksbefolkningas kulturelle, sosiale,
faglige og økonomiske interesser. Vi er partipolitisk
uavhengige.