årbok 2016

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

nyvalgt leder av Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag Foto: Stina Therese Lorås Hessaa

Ny fylkesleder

På årsmøte i Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 11. mars 2017 fikk vi ny fylkesleder.

Ny leder for Vest-Agder Bonde og Småbrukarlag; 
Stina Therese Lorås Hessaa

Stina er en kreativ og engasjert kvinne på 40 år, med mann og fire barn. 

Hun er av norsk-samisk opprinnelse og er født og oppvokst i Trondheim. 

Familien tok over hennes manns slekts-gård i mars 2014, og siden da har de sammen forsøkt å bygge gården gradvis opp. Gården hadde ved overtakelse vært nedlagt i 15 år, så det å starte den opp igjen har vært en tøff jobb som i følge Stina har gått både opp og ned og sidelengs. 

Nå er gården omlagt til økologisk drift, og har i dag 40 vinterfora spælsau. I sommer kommer det tre bikuber til gården, og i løpet av våren skal det plantes ett mål jordbær og ett mål potet. En eplehage er også under planlegging.

 Stina ble valgt inn i styret i Vest-Agder BS i 2015 og har nå tatt over som leder for fylket. Hun er også ny-valgt leder for lokallaget i Øvrebø og Hægeland.

Stina har en uvanlig allsidig bakgrunn og er utdannet både ingeniør, danser og scenekunstner. Hun har ti års arbeidserfaring som automasjon/instrument-ingeniør fra både landbasert industri, olje-industri og rom-teknologi, og jobber i dag som utøvende scenekunstner og danse-instruktør ved siden av gården. Samtidig tar hun agronom-utdanning på deltid. Stina argumenterer for at teoretisk kunnskap er et viktig fundament for god agronomi og økonomi. Som byjente fra Trondheim har hun heller ingen barnelærdom med seg fra landbruket som kan dras nytte av i det arbeidet hun gjør. Det gjør at hun synes den teoretiske kunnskapen blir ekstra viktig for henne.

Stina er genuint opptatt av bærekraftig levesett for hele naturen, og regner både planter, mennesker og dyr som en del av det samme økosystemet. Om sine visjoner for landbruket sier Stina følgende:

"Det er viktig for oss bønder at vi legger forholdene til rette slik at vi ikke blir sittende alene med alt for mye ansvar og alt for mye gjeld, men at vi kan ha tid, økonomi og overskudd til å ta vare både på familien, gården og dyra. Det er også viktig for dyra at vi driver på en måte som gjør at vi har mulighet og tid til å se hvert enkelt individ slik at vi kan følge opp i tilfell