årbok 2016

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

sommersamling 2017

Sommersamling

Søndag 9. juli er alle hjertelig velkommen til den årlige sommersamlingen

Denne gangen skal vi til Fjotland Bygdemuseum.
(for veibeskrivelse ta kontakt med Nils Drivdal eller Tønnes Hamar)

Vi starter opp med omvisning på museet kl. 13.00.
- Tønnes Hamar holder foredrag om
«klima og miljøprogrammet i jordbruket».
- Innlegg om lokalmatprosjekt.

 

Det serveres grillmat m/tilbehør grillmaten er sponset av Nortura. Kaffe/te og kake

For informasjon:
Nils Drivdal 901 65 876
Tønnes Hamar 995 77 638

Alle hjertelig velkommen til en sosial sommersamling.

 

Flekkefjord Bonde- og Småbrukarlag og
Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag.