Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

styret

Leder

Rune Jansen
Pb 139
4558 Vanse

482 37 512 hrunjan@gmail.com
Nest leder Kjell Magne Larsen
4580 Lyngdal
911 16 990 klar3@online.no
Kasserer Tønnes Hamar
Stadionvn. 3
4580 Lyngdal
995 77 638 toeno@online.no
Styremedlem Helge Fossen
Abusdalsvn 1043
4737 Hornnes
913 55 330 helge.fossen@online.no
Styremedlem Aud Irene Klev
Telandsvn 194
4640 Søgne
975 60 335 aiklev@live.no
1. vara Marit Jordal 
Eiersland
4580 Lyngdal
900 83 531 lesandne@online.no
2. vara Ove Haaland
4529 Byremo
382 80 259  
       
       

 


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as