Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

styret

Leder

Rune Jansen
Pb 139
4558 Vanse

482 37 512 hrunjan@gmail.com
Nest leder Kjell Magne Larsen
4580 Lyngdal
911 16 990 klar3@online.no
Kasserer Tønnes Hamar
Stadionvn. 3
4580 Lyngdal
995 77 638 toeno@online.no
Styremedlem Helge Fossen
Abusdalsvn 1043
4737 Hornnes
913 55 330 helge.fossen@online.no
Styremedlem Aud Irene Klev
Telandsvn 194
4640 Søgne
975 60 335 aiklev@live.no
1. vara Marit Jordal 
Eiersland
4580 Lyngdal
900 83 531 lesandne@online.no
2. vara Ove Haaland
4529 Byremo
382 80 259  
       
       

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as