Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Styret i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Her er kontaktinformasjon til styret og fylkessekretær.

Verv Navn Adresse Telefon E-post
Leder

Audun Emil Tvedten

Rauanveien 64

3261 Larvik

930 33 686

 

Audun.E.Tvedten@usn.no

 

 Styremedlem

 Ove Smitt

Hedrumveien 1879

3282 Kvelde

473 09 913   ovesmitt@hotmail.com
Styremedlem

Charlotte Sanhueza

Daleneveien 680

3158 Andebu 

 977 18 081

 

 csanhueza@online.no
 Styremedlem

Elin Hotvedt

Hotvedtveien 14

3158 Andebu

 936 30 283

elinsolh@live.no
 Styremedlem

Ole Martin Gulliksrud

Dalsrudåsen 36

3070 Sande i Vestfold

974 91 816  omgulliksrud@gmail.com
 1. vara

Tore Jardar Wirgenes

Lågendalsveien 2600

3282 Kvelde

 934 40 575

  andelsbonde@virgenes.no

 

  2. vara

Ann Helen Hagen

Skreppedalsveien 2

3180 Nykirke

924 33 359

 

hagenannhelen@gmail.com
  3. vara

 Ole Christian Torkildsen

Gjersøeveien 110

3171 Sem

971 90 690 torkildsen@kbarkitekter.no

Fylkessekretær:

Bergljot Styrvold, Sundetveien 31, 3277 Steinsholt

bergljos@online.no     Tlf. 33 12 93 14 / 416 81 335


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as