TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND

De nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over strukturutviklingen i jordbruket, viser at den negative utviklingen med nedlegging av bruk fortsetter. De 10 siste årene har over 8.000 bruk blitt lagt ned.

TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND - les hele saken


Møte med Olaug Bollestad og ny politisk ledelse i LMD

Leder Kjersti Hoff, nestleder Elin Bergerud og de politisk ansatte i sekretæriatet var i dag i møte med ny landbruksminister Olaug Bollestad og den øvrige politiske ledelsen i Landbruksdepartementet for å få synliggjort vår politikk.

Møte med Olaug Bollestad og ny politisk ledelse i LMD - les hele saken

Rovviltnemndene og den gordiske knute

De regionale rovviltnemndene har en viktig, men krevende oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, (NBS). Noen «krusninger» i overflata må være til å leve med, fortsetter Hoff.

Rovviltnemndene og den gordiske knute - les hele saken


Dyrking eller vern av myrjord?

Det varslede forbudet mot nydyrking av myr har skapt stort engasjement i landbruksnæringa. Torsdag 24. januar 2019 møttes 40 bønder, politikere og byråkrater til kunnskapsbygging og debatt på Kleiva vgs på Sortland.

Dyrking eller vern av myrjord? - les hele saken

Småbrukarkofta

Troms Bonde- og Småbrukarlag har fått laget eget koftemønster  -  men du trenger slett ikke å bo i Troms for å strikke denne kofta!

Småbrukarkofta - les hele saken

Agroøkologiseminar i Baskerland 11-14 februar

Et europeisk samarbeidsprosjekt om agroøkologi

-         Erfaringsutveksling om agroøkologi fra bonde til bonde

Har du lyst å delta på et seminar?

Da har du nå sjansen til å lære mer om agroøkologi, bli kjent med småbrukere og Bonde -og Småbrukerorganisasjoner fra forskjellige land i Europa. Dette er en unik mulighet å tilegne seg mer kunnskap, der utveksling av erfaring i mellom bønder og småbrukere står sentralt.

Agroøkologiseminar i Baskerland 11-14 februar - les hele saken

Regjeringserklæringen og beitenæringen

Regjeringserklæringa er uten tiltak for å styrke beitenæringa sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Regjeringserklæringen og beitenæringen - les hele saken

Rovdyrmarkering

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltok tirsdag kveld sammen med rundt 10.000 andre i protest mot regjeringens manglende vilje til å følge opp Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk.

Rovdyrmarkering - les hele saken

Rovdyrpolitisk fakkeltog 8. januar kl 18

Foreløpig program:
 
1730-18.00  Oppmøte på Youngstorget.
Velkommen, innledende orientering
Utdeling av fakler

18.20  Felles avmarsj til Stortinget

19.00   Appeller, musikalske innslag

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket og ble overlevert regjeringa i et møte mellom partene.

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket - les hele saken

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver

Landbruksrådene spisser arbeidsmåten. Nå er det likebehandling av begge faglag og samvirkeorganisasjoner. Oppgavene er kompetanse- og nettverksbygging til beste for norske bønder og norsk matproduksjon i hele landet. Her vil det også være mulig å synliggjøre registrerte satsingsområder og felles uttalelser til omverdenen.

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver - les hele saken

Velkommen til årsmøte!

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte 22.-23. februar i Lakselv.  Møtet er åpent for både tillitsvalgte, vanlige medlemmer og andre interesserte.

Velkommen til årsmøte! - les hele saken

Velkommen til årsmøte!

Fylkesårsmøtene våre har alltid faglig/politisk innhold, i tillegg til vanlige årsmøtesaker.  Har du lyst til å være med?
Velkommen til Skagen hotell i Bodø, helga 15.-17. februar!

Velkommen til årsmøte! - les hele saken

Politisk plattform for ny regjering

Les den politiske plattformen for en ny regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristlig Folkeparti !

Politisk plattform for ny regjering - les hele saken

Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget

Vi nærmer oss slutten av året. Selv om vi snart legger 2018 bak oss, tar Norsk Bonde- og Småbrukarlag med seg en politikk for framtida inn i det nye året. Vi ønsker å foreta et tilbakeblikk på noen av tingene vi har gjort i 2018.

 

Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as