Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at egen matproduksjon er sjølsagt i et totalforsvar.
Årets tørkesituasjon har vist hvor sårbar matforsyningen er når dyrkingsforholdene slår feil.
Vi ber om at det blir etablert lagre av matkorn, fôrkorn og økte såkornlagre.

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet - les hele saken

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - les hele saken


Dette er altfor dårlig!

I møte med politisk ledelse i Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet for kort tid siden ble det sagt at det skulle komme en betydelig økning i bevilgningen til en aktiv rovviltforvaltning. Hvor ble denne økningen av, spør leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)?

Dette er altfor dårlig! - les hele saken

Arbeidsgruppe skal utrede faglig grunnlag for klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om å sette ned en arbeidsgruppe som skal lage et faglig grunnlag for forhandlinger om en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Arbeidsgruppe skal utrede faglig grunnlag for klimaavtale - les hele saken

Uhørt av KLD om ulv

Klima- og miljødepartementet har avgjort klagene på vedtak om lisensfelling av ulv.

- «Det gjør vondt langt inn i sjela når KLD ikke tar begrunnede klager til følge. Vedtatt kvote er ikke i nærheten av en nødvendig bestandsregulering,» sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Uhørt av KLD om ulv - les hele saken

Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit hadde onsdag 19. september møte med statssekretær Atle Hamar i KLD og Hanne Blåfjelldal i LMD om ulveangrepet i Nord-Østerdal i sommer.

Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal - les hele saken

Fårefestivalen på Gol 21. sept

Omvisning i slakteanlegget og ullstasjon

Lunsj - Fåresuppe

Åpning av festivalen v/ordfører Heidi Granli, Gol

Framtiden til bonden ift. hyttebygging, mangel av gjerder og rovdyr v Merete Furuberg

Presentasjon av BeiteSnap

Fremtiden til bonden v/ Bård Hoksrud, landbruksminister

Debatt med Jon Lilleslett, Merete Furuberg og Bård Hoksrud

Fårefestivalen på Gol 21. sept - les hele saken

Dyrsku'n 14. - 16. september

Telemark Bonde og Småbrukarlag stiller opp med innholdsrik stand under Dyrsku'n 14. - 16. september.

Du møter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg på standen fredag ettermiddag og hele lørdag.

Velkommen til god prat og diskusjon om framtidas jordbrukspolitikk!

Fredag kl. 13.00 arrangerer Norges Husflidslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og flere Ulltimen.

Dyrsku'n 14. - 16. september - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

Dato: Mandag 5. nov kl 10-18 og tirsdag 6. nov kl 8.30-13

Sted: Oslo, Thon Hotel Opera

Foreløpig program: - Beitesesongen 2018 - Nødverge skadefelling ulv og bjørn - Beredskap og krisehåndtering - Overprøving av rovviltnemdenes forvaltningsplaner - Ordføreropprop - Paneldebatt

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Politisk plattform

Her kan du klikke deg videre til vedleggene i forbindelse med politisk plattform. Studieringdeltagerne kan laste ned og printe ut

Politisk plattform - les hele saken

Ny KSL-standard klar 8. oktober

Nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den nye standarden inne på «Din side» i KSL. - Største endring i år er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Ny KSL-standard klar 8. oktober - les hele saken

Seier for småbrukere på verdensbasis!

Erklæringen om småbrukere sine rettigheter – Peasants rights declaration- ble vedtatt 28 september på menneskerettighetsrådet, FN Human Rights Council (FN HRC),i Geneve: en historisk seier med verdensomfattende støtte.

Seier for småbrukere på verdensbasis! - les hele saken

MATPRODUKSJON I ET KLIMA UNDER ENDRING PÅ ØYA VGS, MELHUS TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30

Kaffeservering fra svartkjel og noe å bite i.

En mat- og klimadebatt du ikke vil gå glipp av!

Påfølgende foredrag og debatt i festsalen med Merete Furuberg.

Sommerens tørke gir store utfordringer for landbruket.
Hva er konsekvensene for forbrukerne, matprodusentene
og samfunnet som helhet?

MATPRODUKSJON I ET KLIMA UNDER ENDRING PÅ ØYA VGS, MELHUS TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30 - les hele saken

Litt folkeopplysning - Av Kathrine Kinn, Alliansen ny landbrukspolitikk, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og budeie

Etter sesongpremièren av Folkeopplysningen må vi snakke litt om klima i jordbruket. Og vi må snakke om hvordan vi snakker om klima i jordbruket. Jordbruket burde ha som mål å bli fossilfritt, ikke utslippsfritt. Vi må ikke måle utslipp i jordbruket per produsert enhet, slik som Folkeopplysningen på NRK legger opp til. Vi må ikke ha et så «klimasmart» jordbruk at vi i framtida ikke har mat å fø oss med.

Litt folkeopplysning - Av Kathrine Kinn, Alliansen ny landbrukspolitikk, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og budeie - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as