NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK!

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt kvoter for vinterens lisensjakt på ulv.
Nemndene går inn for en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen og å felle alle ulvene i tre revirer innenfor sonen: Slettåsreviret i Hedmark og Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold.

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK! - les hele saken


Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv!

I behandlinga av ulvemeldinga i juni 2016 avveide Stortingsflertallet ulike samfunnshensyn og landa på et bestandsmål på 4-6 ulveynglinger /år inkludert grenseflokkene. Siste telling viste 10,5 ynglinger i Norge, altså omlag dobbelt av det Stortinget har bestemt. Derfor må det tas grep som bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har vedtatt.

Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv! - les hele saken

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Landbruks- og matdepartementet har i dag økt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk fra 0,98 til 0,99 for 2018 etter ekstraordinære kvotedrøftinger med faglagene. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99 - les hele saken


Verdens miljødag 5. juni

Bli med og bekjemp plastforurensning på Verdens Miljødag 5. juni !

På frokostmøte hos NBS kl 07.00 ble det servert mat som ikke var innpakket i plast.

Verdens miljødag 5. juni - les hele saken

Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt

NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt - les hele saken

Meretes framføring i Næringskomiteen

Markedsubalansen for svin, sau og kylling er hovedårsaken til at vi ikke fikk til kronemessig lik inntektsutvikling og redusering av innteksforskjellen til andre yrkesgrupper.

Meretes framføring i Næringskomiteen - les hele saken

GRØNT SPATAK TRENGER FLERE SETRE

Grønt Spatak er prosjekt som lar unge mellom 16 – 30 år få arbeide på en seter eller gård i ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne jobber mot kost og losji, og får reise dekt av Grønt Spatak.

GRØNT SPATAK TRENGER FLERE SETRE - les hele saken

Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 4. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på 1.100 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 770 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, og av dette utgjorde budsjettmidlene 670 mill. kroner, et rekordstort tilbud når det gjelder budsjettmidler. Jordbruket krevde 1.830 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.462 mill. kroner.

Inngår avtale med staten - les hele saken

Går i forhandlinger!

Jordbruket har i dag meddelt statens forhandlingsleder at de er klare til å starte jordbruksforhandlingene 2018 på bakgrunn av jordbrukets krav og statens tilbud. Prosedyre vil starte 8. mai.

Går i forhandlinger! - les hele saken

BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP

Alle fylkeslag har oppnevnt rovviltkontakter. Dersom du har behov for bistand /råd ved rovviltangrep kan du kontakte rovviltkontaktene. Her finner du lista over rovviltkontaktene.

BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP - les hele saken

Mattilsynets sluttrapport fra slaktegrisprosjektet i Rogaland

Mattilsynet i Region Sør og Vest opplevde høsten 2016 en sterk økning i antall interne meldinger fra ansatte i kjøttkontrollene ved slakteriene i Rogaland. De gjorde funn på dyra som kunne tyde på dårlige oppstallingsforhold i besetningene grisene kom fra. Det ble gjennomført uvarslede tilsyn med slaktegris og gjort nedslående funn.

Mattilsynets sluttrapport fra slaktegrisprosjektet i Rogaland - les hele saken

Politisk kvarter

Se dagens landbrukspolitiske debatt i politisk kvarter i NRK radio. Deltagere: Nils Kristen Sandtrøen, Ap´s landbrukspolitiske talsmann, landbruksminister Jon Georg Dale, FrP og Per Olaf Lundteigen, Sp

Politisk kvarter - les hele saken

Et vellykket ungdomsseminar

27.-29.april var en gjeng med flotte ungdommer samlet på Scandic Hell i Stjørdal for årets ungdomsseminar. Vi var en fin gjeng på 15 stykker

Et vellykket ungdomsseminar - les hele saken

Rovdyrmøte 4. juni

Debatt om rovdyrforvaltning og rovdyrpolitikk på Ruste Bygdahus, Vinstra, på mandag 4. juni kl. 19.00

Rovdyrmøte 4. juni - les hele saken

Erstatning når hund blir drept av rovvilt

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt felles uttalelse på «høring – forslag til endring i regler knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt. Hele høringsuttalelsen kan du lese her:

Erstatning når hund blir drept av rovvilt - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as