Jordbrukets krav

HISTORISK NYTT TILSKUDD TIL SMÅ OG MELLOMSTORE MELKEBRUK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk.


Jordbrukets krav - les hele saken


Småbrukstenking er framtida

Kronikk i Klassekampen 17. april

Det viktigste av alle nyere tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon er 815 millioner. 815 millioner kronisk under- eller feilernærte mennesker, 11 prosent av oss eksemplarer av menneskearten, eller 160 ganger Norges innbyggere.

Småbrukstenking er framtida - les hele saken

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet torsdag 26. april.

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav - les hele saken


ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til en underskriftskampanje rettet mot regjeringer og ledere i Europa. Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter - les hele saken

Lokalmat- noe for deg?

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag og Vanylven Bonde og Småbrukarlag inviterer til mobiliseringsmøte for økt produksjon av lokal mat.

Tid og sted: Eidsåtun (Eidså i Vanylven) 19. april 2018 fra kl 15.00 – 18.30

Gratis inngang, kortreist mat.

Påmelding innen  17. april  18 til stein359@gmail.com eller tlf 91563259 

Lokalmat- noe for deg? - les hele saken

Fosforregnestykket som ikke går opp

Hva gjør vi når verdens fosforreserver går tomme? Hvordan skal vi da dyrke fram mat? Støttekomiteen for Vest-Sahara, Framtiden i våre hender og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lanserte i dag rapport om det norske og internasjonale fosforregnestykket.

Fosforregnestykket som ikke går opp - les hele saken

Framtidsbonden Jon Korff Lofthus, Hardanger

Kari og eg tok over garden i 2013. Eg er utdanna kokk, og hadde arbeidd i hotell og reiseliv i ein del år, då bror min fann ut at han ikkje kunne vere kunstnar og gardbrukar samstundes utan at noko måtte vike.

Som yngste av to gutar måtte eg plutseleg ta eit val eg aldri hadde teke stilling til før. Eg er ikkje like sikker på avgjerda mi kvar dag , men den gong tok det berre ein dag før eg hadde bestemt meg for å ta over garden.

 

Framtidsbonden Jon Korff Lofthus, Hardanger - les hele saken

Frokostbesøk fra Kristelig Folkeparti

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde i dag, onsdag, frokostbesøk fra KrF. Leder Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Steinar Reiten kom sammen med sekretæriatleder Dag Ivar Belck-Olsen og rådgiverne Emil Andre Erstad og Kristoffer Rolland.

Frokostbesøk fra Kristelig Folkeparti - les hele saken

Framtidsbonden Hellek Berge

Med planter i verktøykassa!

Jeg har drevet som kornbonde siden 1988 på garden her i Sauherad i Telemark. Den har vel 100 da dyrka mark og i sammen med en nabo driver vi nå snaue 300 da med hovedsakelig korn og belgvekster, i tillegg er det noe skog.

Framtidsbonden Hellek Berge - les hele saken

NBS markerer verdens småbrukerdag

Den  17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukerdag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å bruke jord i Matta Grosso til soyadyrking.

Det er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den raskt- voksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Dette har ikke vært mulig uten stadig økt forbruk av kraftfor med soya som protein-tilsetning.

La oss bruke den 17 april, hvert år til å markere solidaritet med de som mister alt, fra hus og hjem, til og med livet, til jord, mat og vann fordi noen skal maksimalisere fortjeneste.

NBS markerer verdens småbrukerdag - les hele saken

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller

Budsjettnemnda for jordbruket har lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ.

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller - les hele saken

Gjengroing på Sørlandet

I det som blir nye Lindesnes kommune har jorbruksarealet blitt redusert med 8000 dekar, fra 38.220 til 30.243 i løpet av de siste 20 år. Kulturlandskapet mange steder, spesielt små teiger, gror igjen med skog og kratt. Støtteordninger favoriserer i dag dem som satser på stordrift.

Gjengroing på Sørlandet - les hele saken

Pressevarsel

Jordbruksoppgjøret 2018 nærmer seg!

Fredag 13. april kl. 10.00 – 12.00 inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag pressen til orienteringer før jordbruksoppgjøret 2018. Sted: Akersgata 41.

Pressevarsel - les hele saken

Agroøkologi-konferanse i Roma

Matproduksjon, dvs måten vi produserer på og alle aspekter rundt dette, som sosiale, økonomiske, økologiske og kulturelle (agroøkologi) er viktige tema for tiden.

Agroøkologi-konferanse i Roma - les hele saken

MÅ BLI ØKONOMISK BÆREKRAFTIG!

Det mangler bare politisk vilje ................

Av Merete Furuberg

Jeg blir hentet på flyplassen av bonden sjøl – han som representerer noe av ryggraden i norsk jordbruk: den mindre mjølkeprodusenten! De små- og mellomstore mjølkebruka kan bli økonomiske bærekraftige – det står bare på politisk vilje!
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) har valgt å besøke en mjølkeprodusent i Sogn og Fjordane med 15 mjølkekuer.

MÅ BLI ØKONOMISK BÆREKRAFTIG! - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as