Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Buskerud bonde og småbrukarlag.

 Om oss.  Lokallaga.  Årsmelding.   Div. lenker.   Facebook.    Arkiv. 
 Gardsbruk.no       Fjellandbruk.      Velg Naturbruk.        Nei til EU.
 Støtt disse! De støtter oss!     Lagets videoarkiv       Rovdyrinfo 2016.

 Lagets historie      Transport av dyr.

 Nå er siste årsmeldingen på plass.Ny landbruksavdeling i Oslo og Viken

Fra nyttår var Fylkesmannen i Oslo og Viken på plass. Den nye landbruksavdelingen består av 45 engasjerte medarbeidere som skal jobbe for landbruket i vår region, i samarbeid med blant andre dere.

Ny landbruksavdeling i Oslo og Viken - les hele saken

På plass på Buskerud Fagsenter

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag leie kontorplass på Grønt Fagsenter Buskerud.

På plass på Buskerud Fagsenter - les hele saken

Årsmøtet og felleskonferansen

Årsmøtet og felleskonferansen blir helgen 9-10 mars på Tyrifjord hotell

Årsmøtet og felleskonferansen - les hele saken

Reiselivstilbud på gård

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer kurs for deg som vil kombinere gårdsdrift med natur og kulturopplevelser

Reiselivstilbud på gård - les hele saken

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder og forebyggende tiltak mot rovviltskader

Søknadsfristen for ordningene:

Tilskudd til tiltak i beiteområder (investeringer)

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-midler)

som er fredag 15. februar 2019.  

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder og forebyggende tiltak mot rovviltskader - les hele saken

Informasjon om vern av skog og vedtak om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Det er vedtatt vern av fem skogområder i Buskerud. Områdene ligger i kommunene Røyken, Hurum, Lier, Modum og Gol. I tillegg er verneforskriften for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat endret. Fylkesmannen informerer med dette brevet grunneiere og andre interessenter om vedtaket.    

Informasjon om vern av skog og vedtak om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - les hele saken

Siste nytt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as