Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Vi inviterer til inspirasjonsmøte med framtidsbonden Stein Brubæk!

Han er kjend for sitt store engasjement for best mogleg bruk av landbruket og bygdene sine ressursar.

Stein driv garden og gardsysteriet Brubekken ved Sunndalsfjorden i Møre og Romsdal. Her produserer dei ost, smør og rømme av mjølk frå 8 mjølkekyr og 30 geiter. Seterdrift har dei og. I tillegg foredlar dei kjøt av eigne dyr og driv eit bakeri.

 

Målgruppa for møta er først og fremst bønder som tenkjer på eller har planar om å foredle produkt frå garden, men møta kan og vere nyttig for rådgivarar og andre landbruksinteresserte. 

 

Møteserien går over heile fylket, nokre møte er på dagtid, andre på kveldstid.

 

Her kan du høyre og snakke med Stein Brubæk:

18. februar kl 11:00 - 14:00 Laksebørsen, Bjerkreim sentrum

18. februar kl 19:00 - 22:00 Heskestad samfunnshus, Ualand
19. februar kl 12:00 - 15:00 Nesflaten, Øvre Suldal
19. februar kl 19:00 - 22:00 LMT, Garaneset, Sand
20. februar kl 19:00 - 22:00 Høiland gard, Årdal
21. februar kl 19:00 - 22:00 Nesheimstunet, Nedre Vats 

 

For meir informasjon, kontakt astrid.brommeland@suldal.kommune.no , 957 48 637.

Inspirasjonsmøta er gratis! Hjarteleg velkomne!

Arrangørar er Bedriftsutvikling i ytre Ryfylke, Bygdeutvikling i indre Ryfylke, Lund næringsutvikling, Bjerkreim kommune, Vindafjord kommune, Utvalde kulturlandskap Suldal og Fylkesmannen i Rogaland.

Litt lørdagskos fra leder Nils Melbø

Siste nytt fra regjeringsforhandlingene:


Venstre forlanger forbud mot vedhogst.

Dette kravet kom nå rett etter nyttår, i regjeringsforhandlingene, som nå pågår.
Jeløya-forhandlingene gav Venstre blod på tann, etter at de fikk forbudet mot pelsdyroppdrett i Norge vedtatt, stikk i strid med tidligere flertallsvedtak i Stortinget. Forslaget får også støtte fra Live Karlsrud, leder i NOAH, som sier at bjørketrær og er levende vesener, og må ha vernestatus på lik linje med ulv. Dette er i tråd med de erfaringer RBS har gjort blant sikre kilder i hovedstaden.

I en kommentar sier Erna Solberg, at dette er noe Høyre også vil vurdere, og som det trolig er støtte for i partiet, men hun understreker at det ikke er klarert med stortingsgruppen ennå. Derimot er Siv Jensen skeptisk, fordi hun hadde planlagt en avgiftsøkning på motorsagbensin og en liten forsiktig justering av avgiften på motorsagolje. Kjell Ingolf Ropstad fra Krf, sier i en kommentar, at dette må legges i «Vår Herres» hender.

Derimot får Venstres innspill støtte fra MDG, som sier at dette er noe de ikke turde foreslå selv, men støtter Venstre helhjertet og ønsker dem lykke til.
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gard Støre, som i nyttårshelgen var på studietur i Brussel, sier han ikke har noen spesiell mening om dette, men vil sjekke ut saken i henhold til de gjeldende regler I EU. Derimot er Bjørnar Moxnes krystallklar. «Dette må bli et klart mistillitsvotum mot regjeringen».

Som ventet sier Senterpartiet: «Sag i vei», mens SV`s talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, ikke har rukket å få tak i Erik Solheim, som etter sigende er på et fly mellom Seattle og Hamburg.

Derimot har det lykkes RBS å komme i kontakt med lederen i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes, som er delvis imot forsalget. Dette fordi det ikke er unntak for bønder med gårder over 400 dekar. «Disse må fortsatt kunne hogge ved» sier han. Egentlig ville han gå med på en forbudsgrense på 100 da, men har innsett at Norsk Bonde- og Småbrukarlag da vil skape trøbbel.

Helt til slutt har det kommet inn kommentarer fra Sven Arild Lie og Per Olaf Lundteigen, som begge mener at dersom kraftforprisen hadde blitt dobla, hadde ikke Venstre foreslått dette.

Hvilken skjebne forbudet mot vedhogst vil få, er nå høyst usikkert. Men, vi anbefaler alle våre medlemmer å følge godt med. Nils Melbøe oppfordrer alle medlemmer i Bonde- og småbrukarlaget til å hogge mest mulig ved i 2019 og ønsker med dette alle et godt nytt år.


/share/mime/48/msword.png Rovviltforvaltning i Rogaland
(infoskriv-beiteorganisasjoner-rovviltforvaltningen-i-rogaland.docx, 18kB)


Rogalands Gjengen på Landsmøte 10-11 November

Bli med på Dyrevelferd møte på Karmøy 13. November 19.30


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as