Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Jordbruksoppgjøret 218

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag er mellomfornøyd med årets jordbruksoppgjør. Vi mangler fremdeles kronemessig lik vekst som andre yrkesgrupper. Men til gjengjeld er vi veldig fornøyd med økt støtte til små og mellomstore melkebruk. Vi er også fornøyd med at bunnfradraget ikke blir endret.

Regjeringen trosser Stortingsflertallet.

Ved behandlingen av landbruksmeldingen i fjor, var det et klart flertall i Stortinget, som sa at landbruket skulle ha samme kronemessige tillegg som andre grupper i samfunnet. Stortinget vedtok også at gapet mellom landbruket og andre grupper skulles tettes.

Dette er ikke tilfellet ved årets tilbud. Tilbudet vil realistisk gi et tillegg på kr. 6 000 pr. årsverk, mens andre grupper får langt over det doble.

Fordelingen av midlene vil gi større forskjeller innad i næringen, da de fleste tillegg er gitt på volumproduksjonen. Spesielt provoserende er at det innføres er straffeskatt på kr. 8 000 for hver bonde. Dette rammer små og mellomstore bruk spesielt hardt.

Vi er fornøyde med at Staten følger landbrukets vurderinger om økte utgiftsøkningene i landbruket. Både strøm, diesel og kapitalkostnadene har økt kraftig det siste året. Dette må sees i sammenheng med at tilbudet fra Staten er på en milliard – kostnadene stikker av gårde med hele tilbudet.

For forbrukerne er det ubetydelige kostnadsøkninger på mat.

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag forventer at Statens tilbud vært kraftig forbedret i videre oppfølging og at regjeringen tar inn over seg at de er en mindretallsregjering.

 


Pelsdyr uttale Fylkesårsmøte 2018

På Fylkesårsmøte vårt 3 - 4. Mars 2018 ble det utarbeidet en uttale om pelsdyr.

Denne er sendt til avlslaget for pelsdyr og Rogalandsbenken på Stortinget.

Pelsdyr uttale Fylkesårsmøte 2018 - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as