Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til Årsmøte 2017

Årsmøtet i Nordland BS blir avholdt i Brønnøy på Hildurs Urterarium 18. mars. Overnatting blir på Thon Hotel Brønnøysund. Påmelding sendes til Lise Hjelmseth, epost: Nordbs@online.no. Frist for påmelding er 3. mars. Frist for innkomne saker eller uttalelser er 14. mars. 

Velkommen til Årsmøte 2017 - les hele saken

13 Bønder for en Bjørn, Rovvilt i Embetsmannsstatens Tid

Rovviltnemda i Nordland har avsluttet sitt revisjonsarbeid med Forvaltningsplan for rovvilt og jeg antar at nemda har gjort det den kan gjøre, innenfor sitt mandat. Jeg anser ikke fastsetting av forvaltningssoner for rovvilt som det kritiske punkt, ettersom jerv og gaupe er til stede i så å si alle kommuner på fastlandet i Nordland. Spørsmålet er mer hvordan planen blir håndtert i praksis. 

13 Bønder for en Bjørn, Rovvilt i Embetsmannsstatens Tid - les hele saken

Saueskolen i Salten

Prosjektet "Kjøtt i Nordland" arrangerer sauskolen i Salten. Målet er å sette deltakerne i stand til å drive med lønnsomt sauehold basert på lokale naturgitte ressurser. Vi satser derfor på gode foredragsholdere og erfaringsutvekslinger blant deltakerne. 

Saueskolen i Salten - les hele saken


Kvoteregioner – Melkebørsen er problemet

I den nye landbruksmeldinga foreslår regjeringen å redusere antall kvoteregioner i melkeproduksjonen fra 18 til 10, med en innretning som sikrer fortsatt god geografisk fordeling og utviklingsmuligheter for produsentene. Et utvalg som besto av medlemmer fra jordbruksorganisasjonene, meieriene og staten har vurdert reduksjoner i antallet kvoteregioner, med hhv 3, 5 og 9 regioner. En jordbruksavtale er inngått der opprettholdelse av 18 regioner sto helt sentralt for at det ble inngått avtale.

Kvoteregioner – Melkebørsen er problemet - les hele saken

Temposkifte i Negativ Retning

I den nye landbruksmeldinga er det mer av den liberalismen som allerede er gjennomført i tre jordbruksoppgjør, med mer fokus på volum, konkurranse, effektivitet, produksjon der den er billigst og angrep på markedsordningene. I tillegg skal hardt tilkjempede sosiale ordninger for bøndene fjernes. Dette er ikke en politikk for framtida.

Temposkifte i Negativ Retning - les hele saken


Liberalisering – Fordekt Forenkling

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding om behovet for endringer i jordbrukspolitikken. Meldingen kjennetegnes ved mange forslag til såkalte forenklinger i virkemidlene over jordbruksavtalen, som f. eks. liberalisering av markedsordningene og fjerning av målet om 15% forbruk og produksjon av økologisk mat innen 2020.

Liberalisering – Fordekt Forenkling - les hele saken

Global Galskap!

Det er krise i verdens matproduksjon og i handel med mat. Svaret er agroøkologi. Det skal en helhetlig omvelting til. Vi i småbrukerbevegelsen er klar for en ny landbrukspolitikk.

Global Galskap! - les hele saken