Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jordbruket krever 1150 mill i friske penger

Med en ramme på 1450 mill går jordbruket til forhandlingsbordet med staten denne våren. Staten vil legge fram sitt tilbud 5. mai.

Les kravdokumentet

Sjakk + jordbruk: Bondens verdi

Mandag 8 mai kl. 19:00 har Oppland Bonde og Småbrukarlag invitert oss sjøl til Lillehammer Schakselskap. Midt under jordbruksforhandlingene har vi bedt Jan Fadnes i Lillehammer Schakselskap lære bort noen triks om bondeforsvar, hvordan spille bonden god, og hva som er verdien av bonden.

Arrangementet er gratis og åpent for alle og alle nivåer. Velkommen. 

 

Sjakk + jordbruk: Bondens verdi - les hele saken