Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Første styremøte i det nye fylkesstyret

22. mars gjennomførte det nyvalgte fylkesstyret sitt første styremøte for perioden.

Fra venstre foran: Svenn Arne Lie - fylkesleder, Cecilie Sørli, Astrid Olstad, Therese Rudi - ungdomskontakt, Elin Rømyhr Haugen - nestleder, Randi Hasvoldseter - vara,

Bak fra venstre: Kristian Ekre - vara, Bjørn Rustestuen, Jarmund Øyen, Leif Arne Kvisberg og Per Idar Vingebakken.

Vara for ungdomskontakten, Niklas Grøterud og vara Knut Johan Holden var ikke tilstede

Lederskifte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Felleskonferanse og fylkesårsmøte

11. og 12. mars avviklet Oppland, Buskerud og Hedmark felleskonferanse og separate åremøter på hotel Høsbjør i Ringsaker. Svenn Arne Lie tok over ledervervet i Oppland etter Terje Holen. Se uttalelser, bilder og valgresultat for øvrig styre i Oppland.

Felleskonferanse og fylkesårsmøte - les hele saken


Terje Holen og Annette Jørstad

Terje Holen ble æresmedlem

På årsmøte i OBS 2017, ble Terje Holen æresmedlem i fylkeslaget. Et enstemmig fylkesårsmøte sto bak utnevnelsen. 

Terje Holen ble æresmedlem - les hele saken

Grilling av lam utenfor en rekke Kiwibutikker før påske

Oppland Bonde- og Småbrukarlag har invitert Oppland Sau og Geit til en salgskampanje 8.april. Da blir det grilling av lam utenfor en rekke Kiwi-butikker i Oppland. Nortura har sponset med lam og Kiwi med plass for grilling og lover mye godt lammekjøtt til salgs i butikkene i anledning påska. 

Grilling av lam utenfor en rekke Kiwibutikker før påske - les hele saken


«Beiteressursen er en uslipt diamant»

Dette uttalte leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, under landbrukskonferansen i Valdres 18. februar 2017.

«Beiteressursen er en uslipt diamant» - les hele saken

Hva vil vi med landbruket i Oppland?

Et samlet ja til økt selvforsyning

Hva vil vi med jordbruket i Oppland? Dette var spørsmålet Norgesgruppen, Reiselivet Innlandet, NHO Innlandet, Naturvernforbundet og LO i Oppland ble bedt om å besvare. Statsviter Svenn Arne Lie innledet om utfordringene det billige kraftfòret utgjør for  bruken av norsk areal og nedgangen i norsk selvforsyning av landbasert mat. Hallvard Grotli, politisk redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen, møte- og debattleder,  fikk ja fra alle deltakerne på spørsmålet og de ønsket økt selvforsyning.

Et samlet ja til økt selvforsyning - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: