Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Åpent møte 30. januar

Hva vil vi med landbruket? Svenn Arne Lie deltar på vegne av OBS

God jul og godt nytt år

Fylkeskontoret holder stengt fra mandag 18. desember til 2. januar. Vi ønkser alle våre medlemmer og tillitsvalgte en fredlig jul og et godt nytt år.


Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt

Høsten 2017 inngikk Oppland Bonde- og Småbrukarlag, ungdomsskolene Smestad, Øyer og Gausdal og de Kirkelige fellesrådene i Gausdal og Øyer, et unikt samarbeid. Prosjektet skal skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar og vern av jorda som produksjonsgrunnlag. Sparebankestiftelsen tildelte prosjektet kr. 250 000 for 2018.

Prosjektet er også støttet av Gjensidige forsikring og Gausdal Bonde- og Småbrukarlag.

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt - les hele saken