Oppland Bonde- og Småbrukarlag

JORDBRUKSAVTALA. Eit steg i riktig retning!

All honnør til vårt eige forhandlingsutval og ei samla jordbruksnæring, som fekk gjennomslag på ei rekkje viktige punkt! Forhandlingsresultatet må ikkje bli ei kvilepute, men ein ytterlegare inspirasjon til arbeidet med å halde følgjande målsetjing på den politiske dagsorden: 

BRUK AV JORD OG PRODUKSJON AV MAT OVER HEILE LANDET!

JORDBRUKSAVTALA. Eit steg i riktig retning! - les hele saken

Mer kontroll, mindre service

Bønder mister tilskudd de har krav på grunnet krav om mindre service på landbrukskontor. OBS har sendt brev til FM i Oppland og Oppland KS etter bekymringsmeldinger fra bønder og ansatte ved landbrukskontor.

Mer kontroll, mindre service - les hele saken


Ny fylkesleder i OBS

Trond Klaape fra Svatsum i Gausdal tok over lederklubba etter Svenn Arne Lie på helgas fylkesårsmøte i OBS. 

Ny fylkesleder i OBS - les hele saken

Innstilling på ny fylkesleder i OBS

Valgkomiteen innstiller på Trond Klaape fra Gausdal. Svenn Arne Lie går av som leder da ny jobb ikke lar seg kombinere med vervet i OBS. 

Innstilling på ny fylkesleder i OBS - les hele saken


Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland

Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida? Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde
Hva befinner seg under føttene våre? Dag Jørund Lønning 
Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk. Per Olaf Lundteigen
Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS 
Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no

Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland - les hele saken

Jon Georg Dale kommer til Vinstra

 Vinstrahallen onsdag 21. februar kl. 18.00 - 20.00. Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no innen fredag 16.2. 

Jon Georg Dale kommer til Vinstra - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as